foto
O nas
foto
29.01.1949 roku uruchomiono Spółdzielnię Mleczarsko-Jajczarską w Olecku, która prowadziła skup i przerób mleka z powiatów Olecko i Gołdap. Z dniem 01.07.1954 zakład został upaństwowiony i w tej formie prowadził działalność do 1957 roku, kiedy to w skutek reorganizacji powstały ponownie Spółdzielnie Mleczarskie. W roku 1968 Spółdzielnia, jako dziesiąta w kraju, otrzymała znak jakości Q dla produkowanego masła. Po przeprowadzonych modernizacjach zakładu w 1973 roku zwiększono moce produkcyjne. W 1978 roku oddano do użytku linię ciągłą do produkcji masła. Lata osiemdziesiąte to dalszy wzrost skupu mleka i produkcji artykułów mleczarskich. W roku 1996 po modernizacji części produkcyjnej, uruchomiono nową linię do produkcji serów dojrzewających. Zmodernizowano również solownię i dojrzewalnię.

foto

Na początku roku 2003 zmodernizowano serownię i odbieralnię mleka surowego. W 2004 roku Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał pozytywna decyzję o zakwalifikowaniu Spółdzielni do handlu masłem i serami w krajach Unii Europejskiej oraz produkcji na rynki państw trzecich. Pod koniec 2004 roku oddano do użytku urządzenia do zagęszczania serwatki. W 2005 roku dokonano wymiany całej instalacji chłodniczej. W 2011 roku wybudowano i wyposażono Dział Solowni. Przedsięwzięcia te zrealizowano przy pomocy pozyskiwanych środków Unii Europejskiej w ramach funduszy SAPARD, SPO i PROW.

foto

Obecnie wiodącym produktem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Olecku są sery typu holenderskiego. Produkujemy też masło, mleko spożywcze, twaróg, śmietanę, maślankę i cukierki krówki. Na uwagę zasługuje fakt, że Okręgowa Spółdzielnia Mleczrska w Olecku jest członkiem Eurpoejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego i członkiem Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury i Powiśle. Posiada również prawo do używania wspólnego znaku towarowego "Jakość Tradycja". W ten sposób chcemy dotrzeć do grupy klientów szukających i kupujących naturalną żywność.
loga
strzałka do góry